Holmtebo Unique och Tulira Countess på betäckning!

13.05.2019

Holmtebo Unique och Tulira Countess har nu blivit lämnade på Holmtebo Stuteri för betäckning! För nickans del blir det Starrhult Bossanova igen och Countess blir det Shackleton. Spännande!!