Väntade föl till våren 2018

15.08.2017

Glensharrod Lady, e.Granahan Champ u.Celine Blaze. Dräktig med Gurteen Paddy beräknas föla omkring den 15 Maj

Maybelline, e Fango in blue u. Megan. Dräktig med Ironman H beräknas föla omkring den 24 Juni

Carranthomas princess, e. Robe Earl u. Lady kylemore. Betäckt med Gurteen Paddy